Chúc các học sinh lớp 12 năm học 2019 - 2020 đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia

Hiệu Trưởng

Lê Quang Ninh
Lê Quang Ninh

Trình độ :Thạc Sĩ

Phó Hiệu Trưởng

Lê Quốc Trí
Lê Quốc Trí

Trình độ :Thạc Sĩ

Nguyễn Uy Đức
Nguyễn Uy Đức

Trình độ :Thạc Sĩ