Hiệu Trưởng

Lê Quang Ninh
Lê Quang Ninh

Trình độ :Thạc Sĩ

Phó Hiệu Trưởng

Lê Quốc Trí
Lê Quốc Trí

Trình độ :Thạc Sĩ

Nguyễn Uy Đức
Nguyễn Uy Đức

Trình độ :Thạc Sĩ

Trường THPT Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

Đ/c : 215 Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8

Điện thoại : (028) 54 320 744

E-Mail : c3nguyenthidinh.tphcm@moet.edu.vn

Website : www.thptnangkhieutdttnguyenthidinh.hcm.edu.vn