Chúc các học sinh lớp 12 năm học 2019 - 2020 đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia
Thứ tư, 17/11/2021, 10:22
Lượt đọc: 26

Chủ để tháng 11

Chủ để tháng 11

File thứ 1: bai-4_1711202110.xls
File thứ 2: bai-5-tu-bai-toan-den-chuong-trinh_1711202110.pptx
File thứ 3: bai-5_1711202110.pdf
File thứ 4: bai-6_1711202110.pdf
File thứ 5: baitoan-tu-trong-python_1711202110.pptx
File thứ 6: bai5_1711202110.ppt
File thứ 7: bai6_1711202110.ppt
File thứ 8: bieu-tuong-phim-tat-word-2010-bo-sung_1711202110.docx
File thứ 9: cau-hoi-trac-nghiem-win-word-a_1711202110.docx
File thứ 10: cd-t11-p1-tin-hoc-ung-dung_1711202110.pdf
File thứ 11: cd-t11-p1-tin-hoc-ung-dung_1711202110.pptx
File thứ 12: cd-t11-p2-tin-hoc-xa-hoi-luat-an-ninh-mang_1711202110.pdf
File thứ 13: cd-t11-p2-tin-hoc-xa-hoi-luat-an-ninh-mang_1711202110.pptx
File thứ 14: chu-de-su-dung-cac-ham-de-tinh-toan_1711202110.ppt
File thứ 15: chu-de-3-tin-hoc-hoa-trong-quan-ly-voi-ms-access-tt_1711202110.pptx
File thứ 16: chu-de-4-ly-thuyet-soan-thao-van-ban-tt_1711202110.doc
File thứ 17: chu-de-4-thuc-hanh-soan-thao-van-ban-tt_1711202110.doc
File thứ 18: quanlihocsinh_1711202110.docx
File thứ 19: quanlihocsinh_1711202110.pdf
File thứ 20: thuc-hanh-mang-may-tinh_1711202110.pptx
File thứ 21: thuc-hanh-access-tin-hoc-12-tao-table_1711202110.doc
File thứ 22: thuc-hanh-access-tin-hoc-12-tao-table_1711202110.pdf
File thứ 23: tin-9-chu-de-6-bao-ve-thong-tin-may-tinh_1711202110.pptx
File thứ 24: tin-9-chu-de-7-dao-duc-phap-luat-va-van-hoa-trong-moi-truong-so_1711202110.pptx
File thứ 25: tin-9-chu-de-8-phan-mem-trinh-chieu_1711202110.pptx
File thứ 26: trac-nghiem-cacthaotaccobantrenbang_1711202110.docx
File thứ 27: trac-nghiem-cautrucbang_1711202110.docx
Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164