Trường THPT Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

Đ/c : 215 Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8

Điện thoại : (028) 54 320 744

E-Mail : c3nguyenthidinh.tphcm@moet.edu.vn

Website : www.thptnangkhieutdttnguyenthidinh.hcm.edu.vn